1 Ιουλίου 2008

Ερευνα στο Λεωνιδιο!Η έρευνα μας διεξαχθεί κατά το μήνα Μάιο του 2008.
Το θέμα που πραγματεύεται είναι η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην τοπική κοινωνία του Λεωνιδίου και εντάσσετε στα πλαίσια του προγράμματος ``ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των δυο φύλων που υλοποιεί το κέντρο ερευνών για θέματα ισότητας του υπουργείου παιδείας``.
Διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία συνέταξαν στο σύνολο τους οι μαθητές της Β` Λυκείου Λεωνιδίου Ε.Π.Α.Λ. σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της περιοχής.
Το εν λόγω δήγμα ανέρχεται σε 30 επιχειρήσεις .
Το δείγμα αυτό αφενός δεν καταλήγει σε ασφαλή στατιστικά συμπεράσματα, αφετέρου είναι ενδεικτικό της τάσης που επικρατεί στην τοπική αγορά του Λεωνιδίου.
Βάση τον απαντήσεων στα ερωτηματολόγια μας εξαχθήκαν τα παρακάτω αποτελέσματα.
  1. Το ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών ανέρχεται στο 27% ενώ το 73% ανήκει στους άντρες επιχειρηματίες.
  2. Αναφορικά με τις εκτιμήσεις των δυο φύλων στο αν υπάρχουν καθαρά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα άντρες και γυναίκες συμφωνούν σε ποσοστό 70% ότι υπάρχουν.
  3. Στην ερώτηση για το αν θεωρούμε ότι υπάρχει ισότητα μεταξύ των δυο φύλων στον εργασιακό χώρο οι άντρες απάντησαν σε ποσοστό 40% ότι παρατηρούν μια μέτρια κατάσταση, το ίδιο πιστεύουν και οι γυναίκες σε ποσοστό 62%.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 37% των ανδρών πιστεύουν ότι υπάρχει ισοτιμία σε πολύ η` πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
Αντίθετα μόνο το 13% των γυναικών συγκλίνει στην παραπάνω άποψη, δείχνοντας ίσως έτσι ότι είναι υποτιμημένες σε σχέση με τους άντρες.
  1. Οι άντρες στην έρευνα μας φαίνονται επιρρεπής στην ανάληψη επιχειρηματικών ρίσκων σε ποσοστό άνω του 90%.
Αντίθετα οι γυναίκες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές αφού μόνο ένα ποσοστό 62% θα προχωρούσε σε μια αναβάθμιση της επιχείρησης τους.
  1. Ωστόσο βάση των παραπάνω απαντήσεων μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι όταν οι γυναίκες ρώτιουνται αν και τα δυο φύλα μπορούν να ανταπεξέλθουν εξίσου στις επιχειρηματικές δυσκολίες το 62% αυτών απαντά πάρα πολύ ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι μόλις 9%.
  2. Άλλη ενδεικτική τάση που καταγραφεί η έρευνα είναι ότι οι γυναίκες σε ποσοστό 100% θεωρούν ότι είναι πιο επιμελής στα καθημερινά εργασιακά τους καθήκοντα από τους άντρες. Με την παραπάνω άποψη συμφωνεί το 64% των ανδρών.
Τέλος οι ίδιες οι γυναίκες σε ποσοστό 50% θεωρούν ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονη επιχειρηματικότητα στην περιοχή, ενώ οι άντρες συμφωνούν μόλις με 9%
Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι η σύγχρονη γυναίκα έχει εισβάλει δυναμικά στον επιχειρηματικό χώρο και φαίνεται ότι μπορεί να ανταπεξέλθει επάξια, αλλά και να αντιπαρελθει τα παραδοσιακά ταμπού προηγουμένων γενεών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: